Το… "ΕΝΗΓΜΑ" της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας

By | 28/10/2008

Η πρώτη δοκιμαστική έρευνα που παρουσιάστηκε τον Ιούλιο 2007, αφορά στην καταγραφή της γνώμης ιατρών της Αττικής σχετικά με την επίδραση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας της κινητής τηλεφωνίας. Από την έρευνα αυτή προκύπτει έλλειψη ενημέρωσης, αλλά και σύγχυση γύρω από το θέμα αυτό, ενώ θα ακολουθήσουν και άλλες έρευνες στους ιατρούς όλης της χώρας, καθώς και σε άλλες ομάδες πληθυσμού.

Έρευνα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών που παρουσιάστηκε τον Ιούλιο 2007 κατέγραψε για πρώτη φορά τις γνώσεις των γιατρών της Αττικής σχετικά με την επίδραση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας της κινητής τηλεφωνίας φανέρωσε άγνοια, έλλειψη ενημέρωσης και σύγχυση των γιατρών για το θέμα. 7 στους 10 γιατρούς δηλώνουν ότι δέχονται ερώτηματα από ασθενείς για την επίπτωση των κινητών τηλεφώνων στην υγεία. Από αυτούς το 17% δεν έχει καθόλου γνώσεις ώστε να δώσει απαντήσεις στα ερωτήματα που τους τίθενται, ενώ το 67% έχει λίγες ή μέτριες γνώσεις. Σχεδόν το 90% δηλώνει πως δεν γνωρίζει κάποιο επίσημο φορέα για την άντληση πληροφοριών στην Ελλάδα.

Μετά την έρευνα αυτή και με δεδομένο ότι πολλά είναι τα ερωτήματα που προκύπτουν από την ίδια την τεχνολογία και τις επιδράσεις της, αλλά και ότι γενικότερα στην Ελλάδα υπάρχει ένα σημαντικό έλλειμμα στον τομέα της ενημέρωσης σε θέματα Δημόσιας Υγείας, το Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και η Ελληνική Εταιρεία Κοινωνικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας δημιούργησαν το “ΕΝΗΓΜΑ“.

Το Ενημερωτικό Πρόγραμμα για την Ηλεκτρομαγνητική Ακτινοβολία «ΕΝΗΓΜΑ» έχει σκοπό τη δημιουργία ενός κέντρου τεκμηρίωσης και παροχής πληροφοριών για εξειδικευμένους επιστήμονες και επαγγελματίες, οι οποίοι, λόγω της άμεσης ή έμμεσης σχέσης τους με το ευρύ κοινό, συμβουλεύουν στον τομέα της δημόσιας υγείας και πρόληψης.

Ο χρήστης του δικτυακού τόπου www.enigma-program.gr μπορεί να βρει πληροφορίες σχετικά με:

  • Βιβλιογραφικές πηγές για τα συμπεράσματα έγκριτων επιστημονικών φορέων, καθώς και αποτελέσματα σχετικών δημοσιευμένων ερευνών
  • Πληροφορίες για την τεχνολογία που σχετίζεται με την παραγωγή της Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας
  • Δημοσκοπήσεις / έρευνες αντίληψης για το επίπεδο ενημέρωσης του κοινού και ειδικών ομάδων του πληθυσμού για θέματα Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας και υγείας.

Απάντηση