Αδικίες στο Κτηματολόγιο

By | 23/10/2008

Την εισπρακτική πλευρά του Κτηματολογίου στηλιτεύει με επιστολή του προς τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ κ. Γ. Σουφλιά ο Συνήγορος του Πολίτη κ. Γ. Καμίνης, επισημαίνοντας ότι ο τρόπος υπολογισμού των τελών, με πολλαπλές χρεώσεις για το ίδιο ακίνητο, έχει καταστήσει, σε ορισμένες περιπτώσεις, οικονομικά επαχθή την υποβολή των δηλώσεων. Αναφέρει ακόμη ότι δεν έχουν ληφθεί υπόψη κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια, αφού προβλέπεται καταβολή ενιαίου τέλους 35 ευρώ ανά δικαίωμα, ανεξαρτήτως της επιφάνειας και της περιοχής που βρίσκεται το κάθε ακίνητο. Εχοντας γίνει αποδέκτης της γενικότερης δυσαρέσκειας των πολιτών, ο κ. Καμίνης επισημαίνει ακόμη ότι οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες, αδυνατώντας να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της διαδικασίας σύνταξης και υποβολής των δηλώσεων, έχουν καταστεί πρόσφορα θύματα επιτηδείων, οι οποίοι εκμεταλλευόμενοι την ανάγκη τους κερδοσκοπούν σε βάρος τους. Στην παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη θίγεται επίσης το ζήτημα που αφορά σε περισσότερους από 1 εκατομμύριο πολίτες, οι οποίοι αγόρασαν ή κατασκεύασαν ακίνητο με ενυπόθηκο δάνειο.

Οι τράπεζες μετακυλίουν προς αυτούς τους δανειστές την υποχρέωσή τους να καταβάλουν το ανταποδοτικό τέλος του Κτηματολογίου, αφού το εισπράττουν από τις δόσεις του δανείου. Παράλληλα, ζητείται το ΥΠΕΧΩΔΕ να δώσει παράταση για την υποβολή των δηλώσεων, σημειώνοντας ότι η προθεσμία των τριών μηνών είναι εξαιρετικά σύντομη για την υλοποίηση ενός τόσο μεγάλου εγχειρήματος.

Στην επιστολή προς τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ, αφού τονίζει ότι ο τρόπος υπολογισμού του τέλους έχει βασιστεί σε προσωποπαγές και όχι σε πραγματοπαγές σύστημα, ως χαρακτηριστικό παράδειγμα πολλαπλής χρέωσης επί ενός ακινήτου ο Συνήγορος του Πολίτη αναφέρει: «Για την υποβολή δήλωσης ενός ακινήτου στο οποίο ο γονέας έχει παραχωρήσει το δικαίωμα επικαρπίας στο τέκνο του παρακρατώντας για τον ίδιο την ψιλή κυριότητα, θα καταβληθεί δύο φορές το ανταποδοτικό τέλος των 35 ευρώ. Εάν στο ίδιο ακίνητο υπάρχει βοηθητικός χώρος, θα καταβληθεί δύο φορές το ανταποδοτικό τέλος των 20 ευρώ.

Επίσης, εάν στο ίδιο ακίνητο έχει χορηγηθεί στεγαστικό δάνειο, θα καταβληθεί και από τη δανείστρια τράπεζα το ποσό των 35 ευρώ για τον κύριο χώρο και 20 ευρώ για τους βοηθητικούς χώρους, ποσά που προβλέπεται να μετακυλιστούν και αυτά στους δανειολήπτες. Δηλαδή, για το ως άνω διαμέρισμα θα καταβληθεί συνολικά από τους συνιδιοκτήτες το ποσό των 165 ευρώ».

[Πηγή]

Απάντηση