Βεβαίωση έγκαιρης προσέλευσης από τα γραφεία κτηματογράφησης

By | 18/10/2008

Σύστημα επιβεβαίωσης εμπρόθεσμης προσέλευσης εφαρμόζεται σε όλα τα γραφεία κτηματογράφησης για όσους πολίτες δεν έχουν ακόμα στην κατοχή τους δικαιολογητικά που είναι απαραίτητα για την υποβολή της δήλωσής τους.

Όπως ανακοινώθηκε από το ΥΠΕΧΩΔΕ:

1. Όσοι πολίτες δεν έχουν στην κατοχή τους απαραίτητα για την υποβολή της δήλωσης έγγραφα, θα πρέπει να προσέλθουν στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης μέχρι την 31 Οκτωβρίου, ώστε να παραλάβουν αποδεικτικό εμπρόθεσμης προσέλευσης. Με το έγγραφο αυτό οι πολίτες θα μπορούν να υποβάλουν τη δήλωσή τους μόλις εκδοθούν τα δικαιολογητικά τους.

2. Στο αποδεικτικό εμπρόθεσμης προσέλευσης θα καταγράφονται τα στοιχεία του δικαιούχου των δηλώσεων, ο αριθμός των δηλουμένων δικαιωμάτων και θα ορίζεται συγκεκριμένη ημερομηνία για την υποβολή της δήλωσης.

3. Η ρύθμιση αυτή αφορά:

α) στους πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αντίγραφα των τίτλων κτήσης των δικαιωμάτων τους (π.χ. συμβόλαια) και έχουν υποβάλει αίτηση για τη χορήγηση αντιγράφων στα κατά τόπους Υποθηκοφυλακεία, τα οποία λόγω αυξημένου φόρτου δεν δύναται να τα χορηγήσουν άμεσα, και

β) στους πολίτες που έχουν αποκτήσει δικαίωμα με κληρονομιά, αλλά δεν έχουν προβεί ακόμα σε πράξη αποδοχής της και έχουν υποβάλει αίτηση στα αρμόδια Πρωτοδικεία για χορήγηση των απαραίτητων σχετικών πιστοποιητικών (π.χ. μη αποποίησης κληρονομιάς, μη δημοσίευσης διαθήκης) και έχουν λάβει ημερομηνία παραλαβής τους μετά την 31 Οκτωβρίου.

Την ερχόμενη Κυριακή 19 Οκτωβρίου, καθώς και την τελευταία Κυριακή της προθεσμίας (26 Οκτωβρίου) όλα τα Γραφεία Κτηματογράφησης θα παραμείνουν ανοικτά από τις 8:30 το πρωί έως τις 15:30 το μεσημέρι.

[Πηγή]

Απάντηση