Ο "έναντι" λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος

By | 13/10/2008

Στους συνήθεις πελάτες Χαμηλής Τάσης (οικίες, καταστήματα, μικρές επιχειρήσεις, κλπ) εφαρμόζεται διμηνιαία έκδοση λογαριασμών. Συγκεκριμένα, ο λογαριασμός του πρώτου διμήνου εκδίδεται με κατ’ εκτίμηση καταναλώσεις (“έναντι”), ενώ ο λογαριασμός του δεύτερου διμήνου εκδίδεται μετά από λήψη ένδειξης (εκκαθαριστικός) και περιλαμβάνει τη συνολική κατανάλωση του τετραμήνου από την αξία του οποίου αφαιρείται η αξία ρεύματος που είχε χρεωθεί στον κατ’ εκτίμηση (“έναντι”) λογαριασμό.

Ο κατ’ εκτίμηση (“έναντι”) λογαριασμός εκδίδεται αυτόματα από το μηχανογραφικό σύστημα εξυπηρέτησης πελατών. Η τιμολόγηση δεν είναι αυθαίρετη αλλά βασίζεται σε συγκεκριμένο αλγόριθμο που περιλαμβάνει τα ιστορικά στοιχεία των καταναλώσεων, όπως είναι οι καταναλώσεις της αντίστοιχης χρονικής περιόδου του προηγούμενου έτους. Κατά συνέπεια, ο συγκεκριμένος λογαριασμός δεν διαφέρει σημαντικά από την πραγματική κατανάλωση του διμήνου, εκτός και εάν το τελευταίο χρονικό διάστημα διαφοροποιήθηκαν οι καταναλωτικές συνήθειες του πελάτη μας.

Σε κάθε περίπτωση όμως, στον εκκαθαριστικό λογαριασμό του τετραμήνου αφαιρείται το ποσό που πληρώθηκε στον κατ’ εκτίμηση (“έναντι”) λογαριασμό.

Παρόλα αυτά στην περίπτωση που ο κατ’ εκτίμηση (“έναντι”) λογαριασμός είναι υπερβολικός, επειδή έχουν μεταβληθεί οι καταναλωτικές συνήθειες του πελάτη, τότε η Επιχείρηση παρέχει τη δυνατότητα στον πελάτη, πριν την ημερομηνία λήξης του λογαριασμού αυτού, να ζητήσει τη διόρθωσή του (μείωση) δίνοντας την πραγματική ένδειξη του μετρητή.

[Πηγή]

Απάντηση