Χάρτης Υποχρεώσεων των Δημοσίων Επιχειρήσεων προς τους Καταναλωτές

By | 08/10/2008

Η θέσπιση του Χάρτη Υποχρεώσεων των Δημοσίων Επιχειρήσεων προς τους Καταναλωτές, υπήρξε ένα από τα σημαντικότερα βήματα ώστε η Ελλάδα να αποκτήσει ολοκληρωμένες δομές για την προστασία και την ενδυνάμωση του πολίτη – καταναλωτή, αφού οι συναλλαγές με τις δημόσιες επιχειρήσεις αποτελούν μέρος της καθημερινότητας για το σύνολο των πολιτών. Σήμερα, για πρώτη φορά, όλες οι Δημόσιες Επιχειρήσεις δεσμεύονται με σαφείς υποχρεώσεις και όρους όσον αφορά στον τρόπο παροχής των υπηρεσιών τους, ενώ προβλέπονται και συγκεκριμένες διαδικασίες αποζημίωσης του πολίτη, σε περιπτώσεις μη τήρησης των σχετικών υποχρεώσεων.

Η έκδοση – οδηγός, που ετοίμασε η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, είναι ένα απαραίτητο εργαλείο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, ώστε η θέσπιση του Χάρτη Υποχρεώσεων των Δημοσίων Επιχειρήσεων να μεταφραστεί σε πρακτικό όφελος για τους πολίτες, αλλά και για τη λειτουργία των ίδιων των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας. Γιατί, μέσα από αυτή τη διαδικασία θα μπορέσουν να ενισχύσουν τον πελατοκεντρικό τους χαρακτήρα και να αναβαθμίσουν το επίπεδο των υπηρεσιών που παρέχουν.

Ελπίζουμε ότι το έντυπο αυτό θα φθάσει σε όσο το δυνατόν περισσότερους καταναλωτές, αλλά και ότι οι πληροφορίες που περιέχει θα αξιοποιηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε να γίνει ένα ακόμη βήμα για μια καλύτερη και πιο ποιοτική καθημερινότητα στη χώρα μας.

Απάντηση