«Πράσινη Στέγη» για το υπουργείο Οικονομίας στην πλατεία Συντάγματος

By | 06/10/2008

Την «Πράσινη Στέγη» στο κτίριο του υπουργείου Οικονομίας στην πλατεία Συντάγματος παρουσίασαν ο υπουργός Οικονομίας, Γιώργος Αλογοσκούφης και ο υφυπουργός, Γιάννης Παπαθανασίου.

Η επιφάνεια που φυτεύτηκε τον Ιούλιο του 2008 είναι περίπου 650 τ.μ., αντιστοιχεί στο 52% της οροφής του κτιρίου και καλύπτει την ανατολική και τη βόρεια πλευρά του.

Η «Πράσινη Στέγη» υλοποιήθηκε με στόχο να συμβάλλει στη βελτίωση του περιβάλλοντος στο κέντρο της Αθήνας, στην εξοικονόμηση ενέργειας και στη μείωση των δαπανών του κτιρίου.

Παράλληλα, θα αποτελέσει παράδειγμα για την ανάληψη αντίστοιχων πρωτοβουλιών από άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

Σύμφωνα με ειδική αξιολόγηση που έγινε από το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Θερμοδυναμικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στις αρχές Σεπτεμβρίου του 2008, η φύτευση έχει ήδη ως αποτέλεσμα τη μείωση των ετήσιων αναγκών για ψύξη και θέρμανση του κτιρίου κατά 6% και 2% αντίστοιχα.

Τα ποσοστά αυτά προβλέπεται να αυξηθούν με την περαιτέρω ανάπτυξη των φυτών. Η ποσοστιαία αυτή μείωση είναι ιδιαίτερα σημαντική σε απόλυτα μεγέθη, με δεδομένες τις υψηλές καταναλώσεις ενέργειας που απαιτούνται για τον κλιματισμό και τη θέρμανση του κτιρίου.

Το κτίριο του υπουργείου Οικονομίας είναι από τα πρώτα κτίρια στην Αθήνα, όπου δημιουργείται «Πράσινη Στέγη». Στόχος, επίσης, της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας είναι να λειτουργήσει πιλοτικά για τη δημιουργία «Πράσινης Στέγης» και στα υπόλοιπα κτίρια που στεγάζονται υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

Ο υπουργός Οικονομίας, Γιώργος Αλογοσκούφης και ο υφυπουργός, Γιάννης Παπαθανασίου έκαναν την ακόλουθη δήλωση: «Με τη δημιουργία της «Πράσινης Στέγης», το υπουργείο αναλαμβάνει μια σημαντική πρωτοβουλία για το αστικό περιβάλλον. Μια πρωτοβουλία που συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων καθώς και στη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος σε μια επιβαρημένη περιοχή, όπως το κέντρο της Αθήνας. Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται σε συνέχεια του Προγράμματος «Πράσινη Ζωή στην Πόλη», το οποίο σχεδιάσαμε σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής και εντάξαμε στο ΕΣΠΑ 2007 – 2013. Με το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτούνται ανάλογες, φιλικές στο περιβάλλον, δράσεις, στην περιοχή της Αττικής».

[Πηγή]

Απάντηση