Κινητά τηλέφωνα και κεραίες κινητής τηλεφωνίας

By | 29/09/2008
Photobucket

Με απώτερο στόχο την έγκυρη ενημέρωση των κατοίκων για ζητήματα κεραιών κινητής τηλεφωνίας και λαμβάνοντας υπόψη απόψεις φορέων ή/ και πολιτών που αντιδρούν στην ύπαρξή των κεραιών σε κατοικημένες περιοχές, κρίνεται αναγκαίο να αποσαφηνιστούν βασικά επιστημονικά θέματα.

Για να είναι εφικτή η επικοινωνία μέσω κινητού τηλεφώνου οπουδήποτε και οποτεδήποτε, είναι απαραίτητη η εγκατάσταση ασυρμάτων δικτύων, τα οποία αποτελούνται από σταθμούς βάσης και τις αντίστοιχες κερεαίες τους.

Το ασύρματο τηλέφωνο είναι ασύρματος πομποδέκτης που μετατρέπει τη φωνή και τα σήματα σε ραδιοκύματα. Κάθε φορα που πραγματοποιείται μία κλήση, εκπέμπονται ραδιοκύματα (ηλεκτρομαγνητική ενέργεια) από το κινητό μας προς την πλησιέστερη κεραία και αντίστροφα. η ηλεκτρομαγνητική ενέργεια που εκπέμπεται από το κινητό, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η επικοινωνία με την κεραία, εξαρτάται από την απόσταση από την κεραία.

Όταν οι κεραίες είναι λίγες ή δεν είναι ορθά κατανεμημένες, δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν ταυτόχρονα πολλούς χρήστες σε μία περιοχή.

Όσο πυκνότερο είναι το δίκτυο τόσο χαμηλότερη είναι η ηλεκτρομαγνητική ενέργεια που εκπέμπει η κεραία, καθώς καλύπτει μικρότερη περιοχή και εξυπηρετεί λιγότερους χρήστες.

Επιπλέον, σε ένα πυκνότερο δίκτυο, η απόσταση μας από την κεραία με την οποία επικοινωνούμε είναι μικρότερη.

Επομένως, το σήμα στο κινητό μας είναι καλύτερο και η ηλεκτρομαγνητική ενέργεια που εκπέμπει η συσκευή, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η επικοινωνία, είναι χαμηλότερη.

Η πυκνή και η ορθή σχεδίαση του δίκτυου κεραιών είναι απαραίτητη προυπόθεση για να εκπέμπεται χαμηλότερη ηλεκτρομαγνητική ενέργεια και να απολαμβάνουμε καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών.

Η ηλεκτρομαγνητική ενέργεια που εκπέμπεται από τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας δεν είναι ραδιενέργεια.

Με βάση τη μέχρι τώρα επιστημονική μελέτη σχετικά με τις βιολογικές επιδράσεις της ηλεκτρομαγνητικής ενέγειας που εκπέμπεται και από τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας, η Διεθνής Επιτροπή για την Προστασία από τις μη Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες (ICNIRP) θέσπισε συγκεκριμένα όρια για την ασφαλή έκθεση του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

Τα όρια είναι αναγνωρισμένα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και έχουν υιοθετηθεί από τη Σύσταση του Συμβουλίου της Ευρωπαικής Ένωσης για τον περιορισμό της έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

Συγκεκριμένα, τα όρια έχουν ως εξής:

(Α) Κινητά τηλέφωνα

Για τα κινητά τηλέφωνα, τα όρια ασφαλούς έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία ορίζονται μέσω του Ρυθμού Ειδικής Απορρόφησης (SAR). O SAR εκφράζεται σε Watt ανά χιλιόγραμμο μάζας σώματος (Watt/kgr) και δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2W/Kgr τοπικά.

Τα κινητά που κυκλοφορούν στην Ελληνική αγορά, ικανοποιούν αυτήν την προδιαγραφή και φέρουν τη σήμανση CE. Η μέγιστη τιμή του τοπικού SAR για κάθε κινητό τηλέφωνο αναφέρεται οδηγίες χρήσης της συσκευής.

(Β) Κεραίες κινητής τηλεφωνίας

Τα όρια ασφαλούς έκθεσης που αφορούν κεραίες κινητής τηλεφωνίας ορίζονται διεθνώς βάσει τιμών μέτρησης του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου. Οι τιμές αυτές πρέπει να βρίσκονται κάτω από τα συγκεκριμένα επίπεδα αναφοράς.

Τα όρια που εφαρμόζονται στην Ελλάδα είναι αυστηρότερα στην Ελλάδα από αυτά που προβλέπονται στη Σύσταση του Συμβουλίου της Ευρωπαικής Ένωσης. Συγκεκριμένα, είναι κατά 30% χαμηλότερα. Ειδικότερα, για περιοχές που βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων από σχολεία, βρεφονηπιακούς σταθμούς, νοσοκομεία κ.ά. τα όρια είναι χαμηλότερα κατά 40%.

Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας είναι αρμόδια για τον έλεγχο μέσω μετρήσεων της τήρησης των ορίων έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιεί μετρήσεις αυτεπάγγελτα καθώς και κατόπιν αιτημάτων πολιτών. Σύμφωνα με τους μέχρι τώρα ελέγχους της ΕΕΑΕ, τα αποτελέσματα των μετρήσεων είναι σαφώς χαμηλότερα από τα θεσμοθετημένα όρια.

Προληπτικά μέτρα όσον αφορά στη χρήση κινητών τηλεφώνων

 • Ελέγχετε το σήμα του κινητού σας. Προτιμάτε να χρησιμοποιείται το κινητό σε περιοχές όπου το λαμβανόμενο σήμα είναι ισχυρό και αποφεύγετε τη χρήση του σε κλειστούς χώρους (π.χ. ασανσερ, υπόγεια, μετρό, αυτοκίνητο κλπ).
 • Χρησιμοποιείτε εξαρτήματα αποδέσμευσης των χεριών (hands-free, bluetooth).
 • Κατα την αγορά συσκευής κινητού τηλεφώνου, να λαμβάνεται υπόψη την τιμή του SAR του μοντέλου του τηλεφώνου της επιλογής σας. Αυτό πρέπει να είναι μικρότερο από 2W/kgr.
 • Συμβουλέψτε τα παιδιά ηλικίας κάτω των 10 ετών να χρησιμοποιούν το κινητό για τις απολύτως απαιραίτητες κλήσεις.

[Πηγή]

One thought on “Κινητά τηλέφωνα και κεραίες κινητής τηλεφωνίας

 1. staaronis3

  “Όσο πυκνότερο είναι το δίκτυο τόσο χαμηλότερη είναι η ηλεκτρομαγνητική ενέργεια που εκπέμπει η κεραία, καθώς καλύπτει μικρότερη περιοχή και εξυπηρετεί λιγότερους χρήστες.”

  Αυτό δεν ισχύει απαρέτητα.

  Κατα τη γνώμη μου βασικότερο είναι ότι όταν ο πομποδέκτης βάσης είναι κοντά στο κινητό και το κινητό αλλά και αυτός θα χρειαστούν μικρότερη ισχύ εκπομπής για τη σωστή επικοινωνία τους.

  Το SAR αν είναι 2W/Kg δεν είανι και ότι καλύτερο. Στην Αμερική το όριο είναι πολύ μικρότερο (γύρω στο 1,5W/Kg), εγώ πάλι σαν ηλεκτρονικός προτιμώ να πέρνω κινητά με SAR μικρότερο απο 1W/Kg.

  “bluetooth” είναι προτόκολο επικοινωνίας και όχι μέσο αποδέσμευσης των χεριών. Αυτό που προφανώς θέλει να πει αυτός που έγραψε το κείμενο είναι ένα hands free με προτόκολο σύνδεσης bluetooth. Το πρότυπο αυτό λειτουργεί στους 2,4 γιγάκυκλους, όπως και το πρότυπο WiFi.

  Απ την άλλη το WiFi που λειτουργεί στους 2,4 γιγάκυκλους στην ίδια συχνότητα με τους φούρνους μικροκυμάτων, με πολύ μικρότερη ισχύ, είναι και αυτό κατι σαν τους σταθμούς βάσης των κινητών. Τα προβλήματα για το αν θα είναι χειρότερο ή καλύτερο θα το μάθουμε στο άμεσο μέλλων αφού όλοι το βάλαμε στα σπίτια μας (πλέων ζούμε σε μια ανάποδη εποχή που το κάθε τι πρότα προωθείτε στην αγορά και μετά δοκιμάζετε απο τους χρήστες-σε πολλές περιπτόσεις φτάνουν τα εκατομύρια- οι οποίοι τελικά μπορεί να πέταξαν τα λευτά τους έτσι).

  Reply

Απάντηση