Μπαίνουν τα Θεμέλια για τα Κτήρια Χαμηλής Ενεργειακής Κατανάλωσης

By | 27/09/2008

Photobucket

Στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ως το έτος 2016 να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας κατά 9%, για την επίτευξη του οποίου απαιτούνται από τα κράτη-μέλη τα απαραίτητα σχέδια για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων.

Τα συγκεκριμένα μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν στα κτήρια του ιδιωτικού τομέα, προκειμένου να περιορίσουν την ενεργειακή τους κατανάλωση, θα ολοκληρώσει μέχρι το τέλος του χρόνου το υπουργείο Ανάπτυξης, σε εφαρμογή της κοινοτικής οδηγίας που ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με νόμο των υπουργείων ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και Ανάπτυξης.

Πρόκειται για τις δράσεις που προβλέπονται στην κοινοτική οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων, οι οποίες θα προσαρμοστούν στα ελληνικά δεδομένα.

Μέσω διαγωνισμού που προκήρυξε το υπουργείο Ανάπτυξης, ο ακριβής προσδιορισμός των μέτρων που θα ισχύσουν, θα γίνει από ανεξάρτητο μελετητή, ο οποίος θα αναλάβει να μελετήσει, εντοπίσει και δρομολογήσει δράσεις βραχυπρόθεσμες, μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες, που θα συμβάλουν στη μείωση της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας στον κτηριακό τομέα, κυρίως τον ιδιωτικό, όπου η μείωση του ηλεκτρικού φορτίου -ειδικά τις ώρες αιχμής- είναι απολύτως απαραίτητη. Και αυτό γιατί η χώρα μας είναι από αυτές που καταναλώνουν τη μεγαλύτερη ενέργεια, ενώ κάθε χρόνο γίνεται εντονότερο το πρόβλημα της κάλυψης της ζήτησης σε ώρες αιχμής.

Οι νομαρχίες

Παράλληλα, το υπουργείο Ανάπτυξης θα προωθήσει την εφαρμογή δράσεων για την ενεργειακή αποδοτικότητα από τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, με στόχο μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος να βελτιωθούν σε τοπικό επίπεδο οι όροι της ενεργειακής αποδοτικότητας, να προωθηθούν δράσεις επίδειξης με άμεσα εφαρμόσιμα αποτελέσματα και να ευαισθητοποιηθούν οι πολίτες και τα στελέχη της διοίκησης και της αυτοδιοίκησης σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς και προστασίας και βιώσιμης διαχείρισης του αστικού περιβάλλοντος.

Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα παρεμβάσεων, που θα περιλαμβάνει τις δράσεις που θα προταθούν στο πλαίσιο του προγράμματος του Επιχειρησιακού του υπουργείου Ανάπτυξης, με την ονομασία «Εξοικονομώ», η μελέτη του οποίου θα ανατεθεί -επίσης μετά από σχετικό διαγωνισμό- σε ανεξάρτητο μελετητή.

Σπατάλες

Στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ως το έτος 2016 να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας κατά 9%, για την επίτευξη του οποίου απαιτούνται από τα κράτη-μέλη τα απαραίτητα σχέδια για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων, την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα.

Με βάση την κοινοτική οδηγία για την εξοικονόμηση ενέργειας, πρέπει όλα τα κράτη-μέλη να υποβάλουν εθνικές στρατηγικές για την επίτευξη του στόχου της μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας στο ποσοστό αυτό και για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, αλλά και λεπτομέρειες για τον τρόπο με τον οποίο θα συμμορφωθούν σε μια σειρά άλλων διατάξεών της, ενώ μακροπρόθεσμα αυτή θα αλλάξει ριζικά τον τρόπο διάθεσης της ενέργειας στην αγορά, οδηγώντας σε μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας.

Όπως είναι γνωστό, η εξοικονόμηση ενέργειας, σε συνδυασμό με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, αποτελούν τη λύση στο πρόβλημα των κλιματικών αλλαγών.

Έκθεση Greenpeace

Στην κατεύθυνση αυτή, όπως υπογραμμίζει και η Greenpeace στην έκθεσή της «Κίνητρα για την εφαρμογή μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας στα κτήρια», πρέπει να εφαρμοστούν συγκεκριμένα μέτρα καταρχήν στο δημόσιο τομέα, ο οποίος οφείλει να διαδραματίσει υποδειγματικό ρόλο, έτσι ώστε να επιτευχθούν ο εξορθολογισμός της ενεργειακής κατανάλωσης και η εξοικονόμηση ενέργειας στο μεγαλύτερο καταναλωτή αυτής, που δεν είναι άλλος από τα κτήρια.

Στην πρόταση της Greenpeace, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στον κτηριακό τομέα αντιμετωπίζονται ουσιαστικά ως μέτρο εξοικονόμησης ενέργειας, αφού η τοπική παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας συνεπάγεται μειωμένες απώλειες στα δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, απώλειες που αγγίζουν το περίπου 10% της χώρας μας.

Η μεγαλύτερη σπατάλη ενέργειας γίνεται στα κτήρια του Δημοσίου, τα οποία σε αριθμό ξεπερνούν τις 200.000 και ευθύνονται για το 2% των συνολικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην Ελλάδα, ενώ καταναλώνουν επιπλέον το 1,66% της συνολικής ενέργειας. Η εκτίμηση είναι ότι οι ενεργειακές δαπάνες όλων αυτών των κτηρίων είναι πάνω από 450 εκατ. ευρώ το χρόνο.

Είναι αξιοσημείωτο ότι, για κάθε χρόνο που περνάει χωρίς να εφαρμόζονται μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας στα δημόσια κτήρια, χάνονται 110 εκατομμύρια ευρώ σε ενεργειακή σπατάλη και εκλύονται 425.000 τόνοι διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, επιδεινώνοντας ακόμα περισσότερο το φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Τα νοικοκυριά

Το σύνολο των ελληνικών κτηρίων καταναλώνουν το 33% των ενεργειακών πόρων της χώρας και συμβάλλουν κατά 40% στην έκλυση αερίων του θερμοκηπίου, ενώ, σύμφωνα με την Greenpeace, αν ο οικοδομικός κανονισμός στην Ελλάδα ήταν το ίδιο αυστηρός με της Δανίας, τα νέα κτήρια της χώρας μας θα κατανάλωναν μόνο τη μισή ενέργεια για τις ανάγκες θέρμανσης.

Αξίζει να σημειωθεί, ακόμη, ότι η μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας γίνεται από τις οικογένειες χαμηλού εισοδήματος, οι οποίες διαμένουν σε κτήρια σπάταλα, αφού δε διαθέτουν μονώσεις, με αποτέλεσμα να γίνεται κατασπατάληση της ενέργειας και θέρμανση.

Υπάρχει σημαντική διαφοροποίηση του ποσοστού των οικογενειών που ζουν σε μονωμένα κτήρια και σε κτήρια με διπλά τζάμια, με το ποσοστό στην υψηλή εισοδηματική τάξη να είναι 800% μεγαλύτερο από ό,τι στη φτωχότερη τάξη, ενώ δεν υπάρχει σημαντική διαφοροποίηση της διάρκειας θέρμανσης και της μέσης εσωτερικής θερμοκρασίας ανά εισοδηματική τάξη.

Το κόστος θέρμανσης ανά άτομο και μονάδα επιφάνειας είναι 127% μεγαλύτερο στις χαμηλές εισοδηματικές τάξεις σε σχέση με τα υψηλά εισοδήματα, ενώ η κατανάλωση θέρμανσης στις μονοκατοικίες είναι 50% μεγαλύτερη από των διαμερισμάτων.

Γενικά, η χρήση μόνωσης και διπλών τζαμιών μειώνει σημαντικά την κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση στις μονοκατοικίες, αφού η μείωση αντιστοιχεί σε εξοικονόμηση κατά 20% και κατά 5% για τα διαμερίσματα.

Η μέση κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ανά νοικοκυριό είναι 600 ευρώ ανά έτος, το κόστος στις χαμηλές εισοδηματικές τάξεις είναι 5 ευρώ ανά τ.μ., ενώ στις ψηλές είναι 6,9 ευρώ, δηλαδή 38% μεγαλύτερο. Εν τούτοις το κόστος ανά τ.μ. και άτομο είναι κατά 67% υψηλότερο στις χαμηλές εισοδηματικές τάξεις από τις υψηλές.

Έρευνα του ΙΣΤΑΜΕ

Με βάση στοιχεία μελέτης-έρευνας του ΙΣΤΑΜΕ, ο μεγαλύτερος καταναλωτής ενέργειας στη χώρα μας παραμένει ο κτηριακός τομέας, ο οποίος καταναλώνει το 36% των ενεργειακών πόρων, εκλύοντας το 40% των εκπομπών του άνθρακα.

Ο οικιακός τομέας στην Ελλάδα είναι υπεύθυνος για το 24,5% της τελικής ενεργειακής κατανάλωσης στη χώρα, παρουσιάζοντας σημαντική αυξητική τάση κατά τα τελευταία χρόνια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά την περίοδο 1990-2002 η ενεργειακή κατανάλωση του οικιακού τομέα αυξήθηκε κατά 54%, ενώ η αντίστοιχη χρονικά κατανάλωση στη χώρα αυξήθηκε κατά 35%. Παράλληλα, η ενεργειακή κατανάλωση του οικιακού τομέα -που αφορά τη θέρμανση, τις ηλεκτρικές συσκευές και το φωτισμό- αυξήθηκε κατά 65% από το 1990.

Από τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής «για τα ενεργειακά χαρακτηριστικά των νοικοκυριών στην Αθήνα», προκύπτει η ανάγκη επανακαθορισμού των προτεραιοτήτων για τον ενεργειακό σχεδιασμό της Ελλάδας, προκειμένου να επιτευχθούν περιορισμός της ενεργειακής σπατάλης, ουσιαστική προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σταδιακή απεξάρτηση από το πετρέλαιο και καθιέρωση κινήτρων για την προώθησή τους.

(Από την εφημερίδα Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, 25/09/2008)

Απάντηση