Μέτρα για Ενεργειακή Απόδοση των Κατοικιών

By | 19/09/2008

Photobucket

Μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχει ολοκληρώσει το υπουργείο Ανάπτυξης, τις προτάσεις για τα μέτρα που θα πρέπει να εφαρμοστούν στα κτήρια του ιδιωτικού τομέα, προκειμένου να περιοριστεί η ενεργειακή τους κατανάλωση.

Πρόκειται για δράσεις οι οποίες ήδη προβλέπονται στην κοινοτική οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων και οι οποίες θα επιδιωχθεί να προσαρμοστούν στα ελληνικά δεδομένα. Η εφαρμογή της συγκεκριμένης οδηγίας, ενσωματώθηκε μόλις φέτος, και με μεγάλη καθυστέρηση στο εθνικό δίκαιο, με την ψήφιση νόμου που πρότειναν τα υπουργεία Ανάπτυξης και ΠΕΧΩΔΕ.

Για τον ακριβή προσδιορισμό των μέτρων που θα ισχύσουν, το υπουργείο Ανάπτυξης προκήρυξε διαγωνισμό, μέσω του οποίου ανεξάρτητος μελετητής θα αναλάβει να εντοπίσει, να αξιολογήσει και να δρομολογήσει κυρίως βραχυπρόθεσμες, αλλά και μεσοπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες δράσεις που θα αποφέρουν σημαντική μείωση της συνολικής κατανάλωσης ενεργείας στον κτιριακό τομέα (κυρίως οικιακό), μείωση του ηλεκτρικού φορτίου αιχμής και βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των πολιτών. Ας σημειωθεί εδώ ότι η Ελλάδα είναι από τις χώρες με τη μεγαλύτερη ενεργειακή ένταση, ενώ κάθε χρόνο γίνεται εντονότερο το πρόβλημα της κάλυψης της ζήτησης κατά τις ώρες αιχμής.

Επίσης, το υπουργείο Ανάπτυξης, θα προωθήσει την εφαρμογή δράσεων από τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για την ενεργειακή αποδοτικότητα. Με το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα επιδιωχθεί να βελτιωθούν οι όροι της ενεργειακής αποδοτικότητας σε τοπικό επίπεδο, να προωθηθούν δράσεις επίδειξης με άμεσα εφαρμόσιμα αποτελέσματα και να ευαισθητοποιηθούν οι πολίτες και τα στελέχη της διοίκησης και της αυτοδιοίκησης σε ζητήματα εξοικονόμησης ενέργειας, προστασίας και βιώσιμης διαχείρισης του αστικού περιβάλλοντος.

Οι δράσεις που θα προταθούν, θα συγκροτούν ένα ολοκληρωμένο πλέγμα παρεμβάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος «Εξοικονομώ» του Επιχειρησιακού προγράμματος ΕΠΑΕ του υπουργείου Ανάπτυξης.

Η σχετική μελέτη για τις προτάσεις θα ανατεθεί και αυτή σε ανεξάρτητο μελετητή, μετά από διαγωνισμό. Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προσφορών, έχει οριστεί η 26η Σεπτεμβρίου.

[Πηγή: εφημερίδα Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, 17/09/2008]

Απάντηση