Μέτρα Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Κτίρια του Δ. Τρικκαίων

By | 18/09/2008

Photobucket

Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας στο Δημαρχείο και άλλα κτίρια πρόκειται να υιοθετήσει ο Δήμος Τρικκαίων, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωσή του. Συγκεκριμένα, οι κυριότερες ενέργειες στις οποίες σκοπεύει να προβεί είναι οι εξής:

  1. Σύνδεση με το δίκτυο φυσικού αερίου στα δημοτικά κτίρια (όπου υπάρχει διαθεσιμότητα δικτύου).
  2. Προληπτική συντήρηση κι έλεγχος λεβήτων-καυστήρων και μονάδων κλιματισμού στα δημοτικά κτίρια.
  3. Διαμόρφωση κατάλληλων συνθηκών στο εσωτερικό περιβάλλον των κτιρίων. Ρύθμιση της λειτουργίας των συσκευών θέρμανσης-κλιματισμού των δημοτικών κτιρίων στα θερμοκρασιακά όρια που προβλέπονται. Ρύθμιση επίσης της ποσότητας του φρέσκου αέρα αερισμού στα κλιματιζόμενα κτίρια, σύμφωνα με την εν λόγω Κ.Υ.Α. στην τιμή 0,4 lt/sec/m2.
  4. Αντικατάσταση φωτιστικών και λαμπτήρων που δεν πληρούν τις προδιαγραφές στα δημοτικά κτίρια, καθώς και ρύθμιση των επιπέδων φωτισμού στους χώρους των κτιρίων σε συνδυασμό με την επιλογή κατάλληλων φωτιστικών σωμάτων.
  5. Τοποθέτηση κατάλληλων εγκαταστάσεων διατάξεων αυτοματισμού, κατά περίπτωση, στους διαδρόμους ορόφων, κοινόχρηστους χώρους, κ.λ.π.. στα δημοτικά κτίρια.

Επιπλέον, ο Δήμος θα λάβει πρόσθετα μέτρα για την εξοικονόμηση ενέργειας στα δημοτικά κτίρια, όπως είναι: επίχρισμα στις ταράτσες των κτιρίων με ψυχρές βαφές μεγάλης ανακλαστικότητας, χρήση κατάλληλων εξωτερικών χρωματισμών κ.α.

Απάντηση