υποβολή δήλωσης

This tag is associated with 1 posts

Βεβαίωση έγκαιρης προσέλευσης από τα γραφεία κτηματογράφησης

Σύστημα επιβεβαίωσης εμπρόθεσμης προσέλευσης εφαρμόζεται σε όλα τα γραφεία κτηματογράφησης για όσους πολίτες δεν έχουν ακόμα στην κατοχή τους δικαιολογητικά που είναι απαραίτητα για την υποβολή της δήλωσής τους. Όπως ανακοινώθηκε από το ΥΠΕΧΩΔΕ: 1. Όσοι πολίτες δεν έχουν στην κατοχή τους απαραίτητα για την υποβολή της δήλωσης έγγραφα, θα πρέπει να προσέλθουν στο αρμόδιο […]