Κυκλάδες

This tag is associated with 1 posts

Υδροφόρες ταράτσες

Αυτάρκεια σε νερό μπορούν να αποκτήσουν τα νοικοκυριά των άνυδρων Κυκλάδων, μέσω πιλοτικού προγράμματος συλλογής των ομβρίων υδάτων. «Η σκέψη είναι απλή. Εκμεταλλευόμαστε το νερό της βροχής. Το συλλέγουμε και το επεξεργαζόμαστε ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όλες τις ανάγκες ενός νοικοκυριού», αναφέρουν όσοι εμπλέκονται στο πρόγραμμα. Η εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος θα ξεκινήσει […]