Κοινόχρηστα πολυκατοικιών

This tag is associated with 1 posts

Κοινόχρηστα πολυκατοικιών (φορολογικός οδηγός)

Oι βασικότερες αλλαγές που επήλθαν στη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων θα εφαρμοστούν πλήρως εντός του 2011, κατά την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων, οι οποίες θα υποβληθούν την άνοιξη από 5,5 εκατομμύρια νοικοκυριά. Δεν περνάνε στην εφορία οι δαπάνες: εξόφλησης λογαριασμών ύδρευσης, αποχέτευσης και ηλεκτροδότησης κοινόχρηστων χώρων, αλλά αναγνωρίζονται: οι πάσης φύσεως δαπάνες αγοράς υλικών και […]