ΑΠΘ

This tag is associated with 1 posts

Υπεξαίρεση μεγάλων ποσοτήτων πετρελαίου από το ΑΠΘ

Κατά το χρονικό διάστημα 1999 έως τον Απρίλιο του 2004, οπότε σταμάτησε οριστικά η χρήση του πετρελαίου ως καυσίμου θερμάνσεως και αντικαταστάθηκε από το φυσικό αέριο, μεγάλες ποσότητες πετρελαίου υπεξαιρέθηκαν από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) από ομάδα ατόμων, προερχομένων εκ του Πανεπιστημίου, αλλά και εκτός αυτού, με έξαρση την περίοδο θέρμανσης 2003-04. Στο συμπέρασμα […]