ανιχνευτής σεισμού

This tag is associated with 1 posts

Ανιχνευτής σεισμού

Συσκευή χαμηλού κόστους, που θα μπορεί να ανιχνεύει τη σεισμική διέγερση μέσα σε 30 δευτερόλεπτα και να προειδοποιεί για σεισμό, κατασκεύασαν επιστήμονες στην Ταϊβάν. Ομάδα ερευνητών στο μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της Ταϊβάν κατασκεύασε μια συσκευή χαμηλού κόστους, η οποία μπορεί να ανιχνεύει τη σεισμική διέγερση μέσα σε 30 δευτερόλεπτα, ικανό χρόνο για να εκδώσει προειδοποίηση για […]